Termeni și Condiții

Termeni și Condiții de utilizare a serviciului “Cabinet personal”

S.A. „Apă-Canal Chișinău”

 

Acest document stabilește termenii și condițiile în care poate fi utilizat serviciul “Cabinet personal”, accesibil pe site-ul acc.md Furnizorului S.A. „Apă-Canal Chișinău” (denumit în continuare Furnizorul).

1. Informații generale

Consumator – persoană fizică sau juridică, beneficiar servicii prestate de Furnizor.

Sectorul de consum - clasificarea partenerilor de afaceri în funcție de destinația apei consumate sau de activitatea din care provin apele uzate

Punct de delimitare - loc în care instalația internă de apă și/sau de canalizare a consumatorului se conectează la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare sau loc în care patrimoniul a doi operatori se delimitează în funcție de dreptul de proprietate. Punctul de delimitare se stabilește în contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Instalații interne de apa - totalitatea instalațiilor de aprovizionare cu apă aflate în proprietatea sau în administrarea Consumatorului și amplasate după punctul de delimitare, prin care se asigură utilizarea apei de către Consumator.

Instalații interne de canalizare - totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea Consumatorului, inclusiv racordul de canalizare, ce asigură preluarea și transportarea apei uzate de la instalațiile interne de apă până la căminul de racord din sistemul public de canalizare.

Locul de consum - amplasament al instalațiilor interne de apă și de canalizare ale Consumatorului, unde se consumă apa și se asigură preluarea și transportarea apelor uzate de la instalațiile interne de apă până la căminul de racord din sistemul public de canalizare

Cabinetul personal -  aplicație web care oferă Consumatorului următoarele informații:

√ Lista facturilor emise;

√ Istoricul consumului;

√ Lista facturilor recente spre achitare;

√ Istoricul plăților printr-un cabinet personal;

√ Indicarea soldului pentru fiecare loc de consum;

√ Indicii apometrelor.

Modul autorizat de plată – plata printr-un cabinet personal al Consumatorului. Prin înregistrarea Cabinetului personal, Consumatorul acceptă integral Termenii și Condițiile enumerate mai jos.

Modul neautorizat de plată – plata fără înregistrarea unui cabinet personal, prin care este posibil să se efectueze doar o plată fără a vizualiza informații suplimentare.

Software – sistem de programe pentru computere și procedurile de aplicare a lor, furnizate odată cu computerul sau alcătuite de utilizator.

 

2. Reguli pentru efectuarea plății de către Consumator pentru serviciile Furnizorului

Plata de către Consumator pentru serviciile Furnizorului poate fi realizată în două moduri:

1) modul neautorizat de plată - fără afișarea datelor personale ale Сonsumatorului;  

2) plata prin intermediul cabinetul personal, în interiorul căruia există acces la datele personale ale Сonsumatorului.  

Plata de către Consumator pentru serviciile Furnizorului efectuează prin intermediul Serviciului MPay, conform Termeni și condiții a serviciului MPay (MPay - Termeni și condiții (gov.md))

 

2.1.  Modul neautorizat de plată

Pentru a efectua plăți in modul neautorizat, Consumatorul trebuie să indice:

1) sectorul de consum (SP: Sector Particular; AP: Apartamente; AE: Agenți Economici)

2) numărul facturii sau numărul contractului.

In modul neautorizat nu există posibilitatea de a vizualiza datele personale ale Сonsumatorului, sunt afișate doar primele litere ale numelui și prenumelui Сonsumatorului, restul literelor sunt ascunse de *.

2.2.  Cabinetul personal al Consumatorului

Pentru a utiliza Cabinetul personal, Consumatorul urmează să se înregistreze, prezentând informații veridice și complete, care trebuie incluse în formularul de înregistrare și anume:

1) sectorul de consum (SP: Sector Particular; AP: Apartamente; AE: Agentii Economici);

2) Număr de contract;

3) IDNP/ Cod fiscal;

4) E-mail;

5) Parola.

După confirmarea și acceptarea datelor expediate la etapa de înregistrare a Consumatorului, la adresa de e-mail, indicată în formularul de înregistrare, va fi expediat un mesaj în vederea setării parolei de acces în Cabinetul personal. E-mail-ul are o perioada de valabilitate de 24 ore, perioadă în care clientul trebuie să-și seteze parola de acces conform criteriilor stabilite de sistem. După expirarea termenului de 24 ore, clientul va putea să-și seteze parola doar printr-o adresare repetată.

În cazul de necesitate, Cabinetul personal oferă posibilitatea de resetare a parolei.

 

3. Drepturile și obligațiile utilizatorilor Cabinetului personal

3.1. Utilizatorul Cabinetului personal este în drept:

√ Să adauge contracte, înregistrate pe codul fiscal / IDNP personal. La adăugarea unui contract, se verifică conformitatea codului fiscal / IDNP specificat în timpul înregistrării și a datelor corespunzătoare din baza de date a Furnizorului. Dacă codul fiscal / IDNP nu se potrivesc, nu este posibilă adăugarea unui contract.

√ Să vizualizeze datele contractelor;

√ Sa acceseze pentru a vizualiza istoricul plăților sale prin intermediul Cabinetului personal

√ să transmită indiciile apometrelor;

√ să verifice datele privind sumele curente spre plată și datoriile;

√ să contacteze serviciul Suport Clienți.

3.2. Utilizatorul Cabinetului personal este responsabil:

√ de veridicitatea datelor transmise prin intermediul serviciului „Cabinetul personal”;

√ de păstrarea confidențialității parolei de acces la serviciul „Cabinetul personal” cu scopul de a evita accesul neautorizat a unei persoanei terțe la datele cu caracter personal;

√ pentru utilizarea serviciului „Cabinetul personal” și informațiilor obținute prin utilizarea serviciul “Cabinetul personal” numai in scopuri legale și neinterzise

 

4. Drepturile și obligațiile Furnizorului

4.1. Furnizorul serviciului “Cabinetului personal” este în drept:

√ De a bloca accesul Consumatorului la serviciul “Cabinetului personal”, dacă se va constata că Consumatorul a furnizat informații false sau utilizează serviciul cu scopuri ilegale sau contrar acestor Termenii și condiții;

√ De a prelucra informațiile personale ale Consumatorului pentru funcționarea corectă și sigură a serviciului “Cabinetul personal”;

√ de a modifica oricând Termenii și condițiile de utilizare a serviciului “Cabinetului personal”,  informând utilizatorii prin intermediul site- lui web al Furnizorului: https://www.acc.md

√ de a modifica, de a ajusta sau de a  întrerupe funcționarea serviciului „Cabinetul personal” fără avizarea în prealabil a Consumatorului.

4.2. Furnizorul serviciului “Cabinetului personal” este responsabil:

√ pentru menținerea securității informațiilor numai în cadrul propriului echipament.

4.3. Furnizorul serviciului “Cabinetului personal” nu poartă răspundere pentru:

√ acțiunile frauduloase, rezultate din acțiunile sau inacțiunea terților sau ale Consumatorului, precum și pentru orice consecințe survenite ca urmare a neglijenței sau erorii Consumatorului în plan de securitate și/sau confidențialitate a datelor, parolelor acestuia

√ condițiile tehnice ale calculatorului, ale sistemelor operaționale, ale software utilizat, calitatea instrumentelor și configurațiilor rețelelor pentru transmiterea datelor, a mijloacelor de protecție, instalate și/sau setate pe calculatorul Consumatorului

 

5. Alte condiții

5.1. Pentru securitatea datelor pe calculatorul Consumatorului și/sau în timpul unei conexiuni la Internet, Furnizorul recomandă Consumatorului să instaleze un software anti-virus și să respecte recomandările de siguranța pe Internet (Siguranța în Internet | Ministerul Economiei și Infrastructurii (gov.md))

5.2. Uitlizând serviciul „Cabinetul personal”, Consumatorul acceptă toate condițiile prezentelor Termeni și condiții.